Javna naročila

Predmet javnega naročila:

SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH, INTEGRIRANIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL za obdobje 2 let

Vabimo vas,

da skladno z določili ZJN-2 in v skladu z Razpisno dokumentacijo – navodili oddate svojo ponudbo.

Oddana ponudba se bo štela za  pravočasno, če jo bo kandidat dostavil najpozneje do 14. 12. 2015 do 12.00 ure, na naslov naročnika OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER, POT V GAJ 2, 6000 KOPER. Več…

Ponudbe morajo ne glede na način dostave na zgoraj navedeni naslov prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne. Odgovornost za pravočasno prispetje ponudb je v celoti na strani ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 12. 2015 ob 14.00 uri v prostorih naročnika.

Dokumentacija:

Gabrijela Dolinšek, ravnateljica

Dostopnost