Shema razdeljevanja sadja in zelenjave na naši šoli

Naša osnovna šola tudi v šolskem letu 2020/2021 sodeluje v evropski shemi šolskega sadja in zelenjave s finančno pomočjo Evropske unije.

Vsako sredo ponujamo vsem učencem naše šole sadje in zelenjavo v sadnih kotičkih na hodniku in v jedilnici.


Zakaj sodelujemo v projektu:
•    ker želimo ozavestiti učence glede pomena uživanja sadja,
•    spremeniti odnos do sadja in zelenjave,
•    povečati količino zaužitega sadja in zelenjave pri otrocih,
•    zagotoviti količino pomembnih vitaminov in mineralov, vlaknin v prehrani,
•    ponuditi čim več lokalno pridelano sadje in zelenjavo.

Aktivnosti:
•    slovenski tradicionalni zajtrk (od 1. do 9. razreda),
•    sadni kotiček v jedilnici in sadni kotički po razredih,
•    izdelava letaka o sadju in zelenjavi pri pouku gospodinjstvo v 6.razredu,
•    razredne ure na temo Shema šolskega sadja,
•    reševanje ankete o osveščenosti uživanja sadja in zelenjave v mesecu oktobru (4., 6. in 8. razred),
•    zbirka receptov Sadne jedi pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrene.

Več o shemi sadja si lahko preberete na povezavi www.shemasolskegasadja.si

Dostopnost