BRANJE NE POZNA MEJA – ČITANJE NE POZNAJE GRANICA

Mednarodni projekt poteka že kar nekaj let. Naša partnerska šola je Osnovna šola Dr. Branimirja Markovića Ravna Gora iz Gorskega kotarja na Hrvaškem. Namen projekta je spodbujanje branja, razvijanje različnih vrst pismenosti, ustvarjalnosti in spoznavanje literarnih...

GirlsDoCode

Pobudnik projekta je Simbioza genesis, socialno podjetje, izvajalec Digital School in podpornik podjetje Celtra. Namen projekta je: povečati zanimanje deklet za tehnologijo in druge STEM poklice,dvigniti nivo digitalne pismenosti med njimi,zmanjšati razlike med...

KNJIŽNI SVET

V bralnem tekmovanju »Knjižni svet« bodo sodelovali vsi učenci 5. in 6. razreda. Organizator bralnega tekmovanja je šolska knjižnica OŠ Antona Ukmarja Koper.  Cilj tekmovanja je, da bi vsak učenec prebral vsaj eno knjigo z bralnega seznama, ki obsega več kot...

KULTURNO POGOVORNI VEČERI NA UKMARJU

Kulturno pogovorni večeri bodo potekali v sproščenem vzdušju v družbi zanimivih gostov, ki bodo učencem približali različna področja. Šport, knjige, družba, mladost, hobiji so samo nekatere izmed tem, o katerih bo tekla beseda. Čas izvedbe bo v dogovoru s povabljenimi...

NARAVOSLOVNA IN MATEMATIČNA PISMENOST

SPODBUJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s projektom »Razvoj in udejanjanje inovativnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« želi posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in...

NAŠA MALA KNJIŽNICA

V ta projekt se bodo vključili 4. razredi OŠ Antona Ukmarja. Namenjen je dviganju bralne pismenosti, spodbujanju veselja do branja in spoznavanju drugih kultur. Z njim se bodo popestrile ure slovenskega jezika in likovnega pouka. Otroci bodo dobili »ustvarjalnike« z...

OB MORJU SMO DOMA

V šolskem letu 2021/22 smo pod okriljem Mestne občine Koper začeli z izvajanjem pilotskega projekta »Ob morju smo doma«. Namen projekta je združevanje različnih dejavnosti, poklicev in interesnih združenj v naši okolici s ciljem izobraževanja otrok v osnovnih šolah....

ODPRAVLJANJE POSLEDIC COVIDA

Vsled prekomerne uporabe digitalnih naprav v šolskem procesu (poleg prostočasne) v preteklih dveh šolskih letih, smo se na naši šoli odločili, da ponudimo učenkam in učencem naše šole aktivnosti in dejavnosti, ki ne uporabljajo digitalnih naprav. Vodilo je bilo, da se...

ODTIS PRIHODNOSTI

Nadaljuje se projekt, ki so ga izglasovali občanke in občani v okviru participativnega proračuna 2020. Z mislijo na prihodnost bomo sadili drevesa, ki ozelenijo šolski prostor in  tudi v vročih poletnih dneh nudijo senco.

PEŠ BUS

Otroci so s tem vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih...

MATEMATIČNA PISMENOST

Tudi pri matematiki so bralne veščine še kako pomembne, posebno, ko gre za besedilne naloge, ki učencem nemalokrat povzročajo velike težave. Posledično občutijo stisko in strah pred matematiko. Z nekoliko drugačnim pristopom bi poskušali prikazati svet števil v...

BRALNA PISMENOST

Osnovni namen Bralne pismenosti je dosegati višje ravni bralne pismenosti, predvsem na ravni glasnega branja, pisanja in branja z razumevanjem ter prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti.  Metoda dela je delo v manjših skupinah, kjer je...

DIGITALNA PISMENOST

Naša šola si prizadeva, da bi si naši učenci pridobili čim več veščin, s katerimi bodo zmožni sodelovati v vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakdanje delovanje v družbeni skupnosti. Bralne, pisne in mnoge ostale spretnosti...

PROJEKT POGUM

V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot...

Dostopnost