Pogosta vprašanja

 

Ali je športni program primeren za vse otroke?
Športni program lahko obiskujejo vsi učenci od prvega do petega razreda. Skupine oblikujemo glede na starost in oddelke, v katerih učenci obiskujejo redni pouk. Za športni program ni potrebno nikakršno predznanje in posebne gibalne sposobnosti, saj je vadba zasnovana tako, da vsak učenec opravlja naloge, ki so zanj primerne.
Ali je športni program plačljiv in kolikšna je cena?
Športni program sodi v nadstandardno dejavnost šole in je plačljiv. Cena športnega programa je 19,10€ mesečno.

Kakšen je program dela in časovna razporeditev športnih vsebin?
Za lažjo predstavo zaporedja vam v vpogled ponujamo del letne priprave športnega programa za to šolsko leto:

 LETNA  PRIPRAVA ZA

ŠP 1. RAZRED

ŠOLSKO LETO 2016/2017

LogoSportniProgram

Koper, 30.8.2016.

Prvo ocenjevalno obdobje:
TEMATSKI SKLOP Št. Ur GLOBALNI CILJI
ŽOGOLANDIJA 10 – naučiti se rokovati z različnimi žogami na različne načine
– seznanjanje s teoretičnimi informacijami
SKOČI – VRŽI – TECI 5 – spoznati in naučiti se osnovnih elementov atletike z igro.
– razvijati gibalne sposobnosti
SLEPA MIŠ TI LOVIŠ 10 –          Z elementarnimi igrami razvijamo gibalne sposobnosti in spoznavanje ter upoštevanje pravil iger
MOJE TELO ZMORE TUDI TO 5 – razvijati gibalne sposobnosti z   naravnimi oblikami gibanja, manj zahtevnimi elementarnimi igrami, štafetami in poligoni
– z izbranimi nalogami oblikovati pravilno telesno držo
–          spoznavamo osnovne gimnastične elemente
LOPARČKANJE 2 – spoznavanje in razvijanje gibalnih sposobnosti z loparji (igre z loparji)
SPOZNAJMO NOVE ŠPORTE 3 – na zabaven način spoznavamo športe, ki niso sestavni del učnih načrtov
Drugo ocenjevalno obdobje:
ŽOGOLANDIJA 5 – naučiti se rokovati z različnimi žogami na različne načine
– seznanjanje s teoretičnimi informacijami
SKOČI – VRŽI – TECI 10 – spoznati in naučiti se osnovnih elementov atletike z igro.
– razvijati gibalne sposobnosti
SLEPA MIŠ TI LOVIŠ 5 –          Z elementarnimi igrami razvijamo gibalne sposobnosti in spoznavanje ter upoštevanje pravil iger
MOJE TELO ZMORE TUDI TO 10 – razvijati gibalne sposobnosti z   naravnimi oblikami gibanja, manj zahtevnimi elementarnimi igrami, štafetami in poligoni
– z izbranimi nalogami oblikovati pravilno telesno držo
–          spoznavamo osnovne gimnastične elemente
LOPARČKANJE 2 – spoznavanje in razvijanje gibalnih sposobnosti z loparji (igre z loparji)
SPOZNAJMO NOVE ŠPORTE 3 – na zabaven način spoznavamo športe, ki niso sestavni del učnih načrtov
ZAKLJUČNA ŠPORTNA PRIREDITEV FIESA 2017 5 – zabavno srečanje vseh udeležencev ŠP s športnimi vsebinami v Fiesi.

Splošne teoretične vsebine

Medpredmetne povezave

 • športna oblačila pri športni vadbi s higienskega, termoregulacijskega, estetskega in varnostnega vidika
 • načela varne športne vadb
 • športno obnašanje  pri športni vadbi in      na športnih prireditvah
 • navajajo se na osnovne higienske navade ter razvijajo kulturen odnos do opreme, narave in okolja
 • spoznavanje družbe
 • spoznavanje narave
 • v okviru projekta samoevalvacije bomo izvajali branje z razumevanjem v obliki branja pravil športnih disciplin

Spremljanje in vrednotenje znanja

Merila za ocenjevanje

 • atletskih rezultatov v tekih in drugih   atletskih disciplinah
 • stopnjo usvojenosti tehničnih znanj pri atletskih disciplinah, obvladovanje osnovne motorike, obvladovanje tehničnih znanj z žogami
 • stopnjo usvojenosti tehnike osnovnih elementov gimnastike
 • stopnjo osnovnih gibalnih sposobnosti
 • premljanje gibalnih sposobnosti na osnovi testiranja za ŠV karton
 • osebni športni dosežek
 • prizadevnost in sodelovanje
 • stopnjo športnega obnašanja

odnos do športne opreme in higiene

 • znanje osnovnih elementov gimnastike
 • prizadevnost in sodelovanje

Načrtovano časovno razporeditev bomo prilagajali notranjim in zunanjim dejavnikom (vreme, popravila, odsotnosti,…)!

 

Pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju bom upošteval individualne razlike in sposobnosti učencev. Pri pouku bom izvajal prilagoditve pri metodah in oblikah pouka za vse učence s specifičnimi učnimi primanjkljaji, take kot so zahtevane in zapisane v odločbah in priporočilih ter individualnih programih posameznega učenca!

Kako je organiziran športni program in kdaj poteka?

Športni program je vpet v urnik učencev. Izvajamo ga znotraj podaljšanega bivanja. Na urniku je vedno tiste dni, ko učenci nimajo pouka športa pri rednih urah. S tem zagotavljamo gibalno dejavnost učencev vse dni šole.

Kdaj športni program ne poteka?

Športni program ne poteka le v primeru športnih dni. Učenci, ki so opravili športni dan, se namesto športnega programa udeležijo podaljšanega bivanja. Pravilo je uvedeno, da ne bi prišlo do preutrujenosti učencev.

Kako vpišem otroka v športni program?

Vpisi v športni progam potekajo preko Aleša Ušeničnika.

 Aleš Ušeničnik

 ales.usenicnik@antonukmar.si

 05 66 32 892

GSM: 040 235 603

Vsak učenec (oz. starši ali skrbniki) s šolo sklene pogodbo. Učenec, ki se vpiše v športni program je vanj včlanjen od prvega do petega razreda, oziroma do prekinitve pogodbe.

Ali je možen naknaden vpis v ŠP?

Vpis je možen, vendar le v dogovoru z g. Alešem Ušeničnikom.

 Aleš Ušeničnik

 ales.usenicnik@antonukmar.si

 05 66 32 892

GSM: 040 235 603

Kdo so izvajalci športnega programa?

Izvajalci in nosilci skupin ŠP so učitelji Športa. V primeru morebitne odsotnosti učiteljev športa (športnih pedagogov) šola zagotovi ustrezen kader za nadomeščanje teh učiteljev. Športni program ne odpade!

Vpisi v športni progam potekajo preko Aleša Ušeničnika

 

Dostopnost