Obvestila od 6. do 9. razreda

Koper, 4. 3. 2021

VRNITEV UČENCEV V ŠOLO

NAVODILA ZA UČENCE OD ŠESTEGA DO DEVETEGA RAZREDA

 • Ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA.
 • Pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka. To pomeni, da se učenci istega oddelka ne bodo združevali z učenci drugih oddelkov.
 • Neobvezni in obvezni izbirni predmeti potekajo na daljavo ali v manjših skupinah z obveznim nošenjem maske tudi v učilnici (dogovor z učiteljem).
 • Pouk skupin v 8. in 9. razredu bo potekal prilagojeno brez kršenja pravila mehurčka.
 • V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi, po predhodni najavi, z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja,…).
 • Znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje.
 • Nošnja mask za učence je obvezna v vseh prostorih šole, tudi na prostem. Od 8.3.2021 tudi v učilnicah.
 • Uporaba mask je obvezna tudi na prostem znotraj ograje šole (starši, učenci,…),
 • Učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja.
 • Pogosto bomo zračili, čistili in razkuževali prostore.
 • Ob znakih bolezni bomo učenca umaknili iz skupine in poklicali starše.

VSTOP V ŠOLO

Vrata šole bomo odpirali ob 8.00.

V primeru dogovorjene predure bo učitelj učence prevzel pred vhodom v šolo ob 7.30.

Učenci od 6. do 9. razreda bodo vstopali skozi glavni vhod za predmetno stopnjo.

Pred vhodom vas bo pričakal-a učitelj-ica, ki bo otroke usmeril/a k učilnicam. Vstop v šolo staršem ni dovoljen. Na hodnikih šole bodo dežurni učitelji usmerjali učence v njihove matične učilnice,  kjer jih bodo čakali učitelji.

Bolni otroci naj ostanejo doma.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosimo vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru.

Garderobne omarice bodo učenci uporabljali v mehurčku. To pomeni, da se ob vstopu v šolo ne preobuvajo in ne uporabljajo omaric. To bodo po potrebi storili kasneje.

POUK:

Pouk bo potekal po veljavnem urniku. V okviru pouka bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.  

V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo.

PREHRANA:

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljeni način, po matičnih oddelkih, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov  tanja.kocjancic@antonukmar.si . Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok. Veselimo se ponovnega srečanja!

Koper, 4. 3. 2021                                                                  

Andrej Mlinar, ravnatelj šole


KARIERNA (POKLICNA) ORIENTACIJA ZA DEVETOŠOLCE

Koper, 25. 11. 2020

Spoštovani!

Za pomoč pri karierni orientaciji devetošolcem in njihovim staršem :

Lep pozdrav,

Dorica Trgo, šolska psihologinja


POUČEVANJE NA DALJAVO

Koper, 6.11. 2020

Spoštovani,

V skladu z odlokom vlade Republike Slovenije vam sporočam, da bomo s ponedeljkom 9.11.2020 začeli s poučevanjem na daljavo za vse učence Osnovne šole Antona Ukmarja Koper. 

V času poučevanja na daljavo bo na šoli možen prevzem toplega obroka po veljavnem ceniku. Učencem, ki imajo subvencionirana kosila bo ceno obroka krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vsem deležnikom poučevanja na daljavo želim, da bi s skupnim sodelovanjem čim bolje premostili trenutne izzive ter da bi bilo trajanje šolanja v taki obliki čim krajše. V namen dobre komunikacije vam v nadaljevanju besedila podajam podrobnejša navodila o poučevanju na daljavo.

S spoštovanjem, 

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

POUČEVANJE NA DALJAVO

 1. Pouk bo potekal po urniku. 
 2. Pouk na daljavo je obvezen. V primeru odsotnosti pri pouku morajo starši odsotnost opravičiti razredniku. 
 3. Oblike poučevanja na daljavo (video-konferenca, delo v spletni učilnici, učni listi, naloge,…) bodo določali učitelji. 
 4. Pri poučevanju na daljavo je možno tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Obliko preverjanja in ocenjevanja znanja bo predhodno določil učitelj.
 5. Za učenje na daljavo morajo učenci imeti izpolnjene tehnične pogoje (računalnik, možna je tudi uporaba »pametnega« telefona).  V primeru, da učenec teh pogojev nima, nas kontaktirajte na ucenjenadaljavo@antonukmar.si ali pokličite pomočnika ravnatelja Aljošo Pucerja na 041/373-006. Šola bo pomagala s šolskimi računalniki v okviru svojih zmožnosti. Na spletni strani šole si učenci in starši lahko pogledate kratke filme za lažjo vzpostavitev poučevanja na daljavo.
 6. Za poučevanje na daljavo bomo uporabljali spletno okolje Google. Vsi učenci šole razpolagajo z naslovom spletne pošte ime.priimek@antonukmar.si . Preko vstopa v to spletno pošto dostopate do spletnih učilnic in video-povezav. V primeru tehničnih težav se obrnite na grega.skof@antonukmar.si  .
 7. Govorilne ure bodo ob dogovorjenih urah. Potekale bodo na daljavo po predhodnem dogovoru z učiteljem.


PREHRANA V ČASU POUČEVANJA NA DALJAVO

Vsi učenci bodo od 9. 11. 2020 dalje odjavljeni od vseh obrokov. Osnovna šola Antona Ukmarja Koper bo zagotavljala topel obrok za učence, ki bi ta obrok potrebovali.

Učencem, ki imajo subvencionirana kosila bo ceno obroka krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Učenci, ki do subvencije kosila niso upravičeni lahko, v primeru finančne stiske, za financiranje zaprosite šolski sklad OŠ Antona Ukmarja Koper (dorica.trgo@antonukmar.si).

Obrok bomo zagotovili v obliki osebnega prevzema učenca ali starša pri kuhinji šole med 12. in 14. uro. Prevzem obroka bo možen s čipom, ki ga učenci uporabljajo za evidentirane pri kosilu.

Obrok bo serviran v nepovratni embalaži. Zaradi cene embalaže bo cena obroka dražja za 0,40€:

Cena obroka z nepovratno embalažo za učenca 1. do 5. razreda 3,13€.
Cena obroka z nepovratno embalažo za učenca 6. do 9. razreda 3,33€.

Vsi, ki tak obrok potrebujete pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si ali pokličite v tajništvo šole na 05/66 32 860.

POUČEVANJE NA DALJAVO ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA

Koper, 15. 10. 2020

Spoštovani,

šola je prejela okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport, ki zapoveduje učenje na daljavo za učence od 6. do 9. razreda. Z učenjem na daljavo začenjamo s ponedeljkom, 19. 10. 2020.

Ukrep je trenutno nedorečen in postavlja veliko vprašanj. Šole upamo, da bomo v kratkem dobili podrobnejša navodila o izvajanju ukrepa.

Učenci in učitelji danes in jutri ponavljajo oblike poučevanja na daljavo. V želji po čim kvalitetnejšem delu, vas prosimo, da nas o morebitnih zapletih pri poučevanju na daljavo sproti obveščate. V ta namen smo ustvarili e-naslov: ucenjenadaljavo@antonukmar.si .

Za učenje na daljavo morajo učenci imeti izpolnjene tehnične pogoje (računalnik, za videokonference pa  še kamero z mikrofonom ali mobilni telefon).  V primeru, da učenec teh pogojev nima, nas kontaktirajte na ucenjenadaljavo@antonukmar.si ali pokličite v tajništvo šole (05/6632860). Šola bo pomagala s šolskimi računalniki v okviru svojih zmožnosti. Na spletni strani šole si učenci lahko pogledajo kratke filme za lažjo vzpostavitev poučevanja na daljavo.

Izkušnja s poučevanjem na daljavo v pomladnih mesecih je pokazala, da nekateri učenci niso bili odzivni zaradi lastne volje. Ti učenci so imeli zagotovljeno vso tehnično podporo, a še vedno niso opravljali nalog pri poučevanju na daljavo. Na daljavo, te učence, učitelji težko kontaktirajo. Starše prosimo za povečan nadzor in potrebno komunikacijo z učitelji.

V naslednjem tednu, od 19. 10. do  24. 10. 2020, bodo na šoli le učenci od 1. do 5. razreda.

Starše učencev od 6. do 9. razreda obveščamo, da bo šola za te učence odjavila vse obroke prehrane. Šola učencem od 6. do 9. razreda v času učenja na daljavo obrokov ne bo zagotavljala.

Obroki za zunanje odjemalce bodo omogočeni. V primeru potrebe po obrokih kosila kot zunanji odjemalci, se v času poučevanja na daljavo, starši lahko obrnete na naslov: tanja.kocjancic@antonukmar.si.

Učenje na daljavo ne more nadomestiti rednega pouka v šoli. Z zavedanjem tega dejstva vstopamo nekam, kamor si ne želimo. S skupnim sodelovanjem poskušajmo iz danih razmer iztržiti čim več znanja za naše otroke.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole

Koper, 19. 9. 2020

Obvezno nošenje mask za učence od 7. razreda dalje

Spoštovani,

danes sem prejel okrožnico ministrstva, v kateri je zapisano, da morajo vsi učenci od 7. razreda dalje nositi obrazno masko. Obveznost nošenja maske je povsod, kjer ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5m. Kot do sedaj bodo učenci nosili masko pri prehodih med učilnicami, hodnikih, pri čakanju na kosilo,… Med poukom, kjer je zagotovljena zadostna razdalja med učenci, maska ni obvezna. Maska ni obvezna pri pouku športa.

Učitelji in drugi delavci šole, bodo učence od 7. razreda dalje, opominjali na nošenje mask. V kolikor učenec/ka maske ne bo želel/a nadeti zaradi lastne volje ali volje staršev bomo dogodek evidentirali v dnevnik.

Ker šola nima sredstev za zagotavljanje mask za učence, vas prosimo, da masko za svojega otroka zagotovite starši ali skrbniki.

V upanju, da bomo ukrepe kmalu lahko spet omilili vas lepo pozdravljam,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Koper, 26. 8. 2020

VSTOP V ŠOLO ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA

Na vhodu vas bo pričakal-a informator-ka, ki bo učence usmeril-a k razredom. Vstop v šolo staršem ni dovoljen. Na hodnikih šole bodo dežurni učitelji usmerjali učence v pripadajoče učilnice.

Bolni otroci naj ostanejo doma.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila informatorjev, označbe, varnostno razdaljo in po potrebi uporabite masko.

Za učence zaščitna maska v večini primerov ni potrebna. Zaščitno masko uporabljajo le učenci starejši od 12 let, ko ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje pri mešanju skupin različnih starosti (npr. mešanje skupin na hodniku pri menjavi učilnic).

Učenci vstopajo v šolo skozi vhod na predmetni stopnji. V primeru večjega števila učencev pred garderobnimi omaricami bo vstop potekal neposredno v učilnice. Garderobne omarice bodo ti učenci uporabili kasneje v manjših skupinah.

POUK ZA UČENCE

Pouk bo potekal po urniku. Po priporočilih bodo učitelji načrtovali čim več pouka na prostem. Pouk bo potekal v obliki predmetnega pouka. Pouk športa bo potekal v telovadnici in šolskih igriščih. O dnevih dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi,…) boste pravočasno obveščeni. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

V času bivanja na šoli naj imajo učenci plastenko z vodo. Podrobnosti pouka vam bodo posredovali razredniki in predmetni učitelji.

PREHRANA ZA UČENCE

Malica bo potekala v učilnicah. Kosilo bo potekalo v jedilnici šole po v naprej pripravljenem urniku.

Prosimo vas, da v primeru alergij in drugih posebnosti pri prehrani, čim prej sporočite razredniku in vodji kuhinje.

V primeru spremembe prehrane (odjave in drugo) pokličite med 7.00 in 9.00 na telefon 05/66 32 860 ali pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si

ODHOD UČENCEV DOMOV

Učenci se pri odhodu domov ne zadržujejo na šolskem igrišču in drugih površinah znotraj ograje šole.

V PRIMERU SLABEGA POČUTJA UČENCA

Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca loči od ostalih učencev in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Andrej Mlinar, ravnatelj šole


Obvestilo NIJZ staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

 1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 2. Otroku ni bila odrejena karantena.
 3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
 4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
  s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi
za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.