Obvestila od 2. do 3. razreda

Koper, 12. 2. 2020

VRNITEV UČENCEV V ŠOLO

NAVODILA ZA UČENCE DRUGEGA IN TRETJEGA RAZREDA:

  • Ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA.
  • Pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka. To pomeni, da se učenci istega oddelka ne bodo združevali z učenci drugih oddelkov.
  • Nadstandardnega programa (športni program) za učence 2. in 3. razreda po trenutnih navodilih ne smemo izvajati.
  • V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi, po predhodni najavi, z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja, … ).
  • Znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje.
  • Nošnja mask za učence v učilnici ni obvezna. MIZŠ in NIJZ določata obvezno uporabo maske za učence izven učilnice (npr. pri obisku stranišča, na hodnikih, … ).
  • Uporaba mask je obvezna tudi na prostem znotraj ograje šole (starši, učenci, … ).
  • Učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja.
  • Pogosto bomo zračili, čistili in razkuževali prostore.
  • Ob znakih bolezni bomo učenca umaknili iz skupine in poklicali starše.

JUTRANJE VARSTVO

Za učence drugega in tretjega razreda bo jutranje varstvo organizirano od 7.30 do 8.00. Učenci, ki bodo vstopali v jutranje varstvo, bodo v svojih matičnih učilnicah in ne bodo kršili mehurčka. Naprošamo starše, da se jutranjega varstva poslužujete le v nujnih primerih. Zajtrk v jutranjem varstvu ne bo mogoč.

VSTOP V ŠOLO

Vrata šole bomo odpirali ob 8.00.

V primeru dogovorjene predure bo učitelj učence prevzel pred vhodom v šolo ob 7.30.

Učenci 2. razreda bodo vstopali skozi vhod za drugi razred.

Učenci 3. razreda bodo vstopali skozi glavni vhod za razredno stopnjo.

Vstop v šolo staršem ni dovoljen. Na hodnikih šole bodo dežurni učitelji usmerjali učence v njihove matične učilnice,  kjer jih bodo čakali učitelji.

Bolni otroci naj ostanejo doma.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosimo vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru.

Garderobne omarice bodo učenci uporabljali v mehurčku. To pomeni, da se ob vstopu v šolo ne preobuvajo in ne uporabljajo omaric. To bodo storili kasneje z razrednikom.

POUK

Pouk bo potekal po veljavnem urniku. Razredniki vas bodo pravočasno obvestili, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo. V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo.

PREHRANA

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljeni način, po matičnih oddelkih, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov  tanja.kocjancic@antonukmar.si . Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHOD DOMOV

Podaljšano bivanje bo potekalo po ustaljenem urniku (do 16.00, nujno dežurstvo do 16.30). Prosimo starše, da zagotovijo čimprejšnji odhod otroka iz podaljšanega bivanja.

Interesnih dejavnosti ne bomo izvajali do sprememb navodil ministrstva. Podaljšano bivanje bo organizirano tako, da bodo otroci ostali v matičnih učilnicah, ves čas v isti skupini. V okviru pouka in podaljšanega bivanja bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.  

Učenci, ki so pred karanteno domov odhajali sami, so že evidentirani. V kolikor želite spremeniti čas odhoda domov, naj učenec pisno obvestilo prinese razredniku, ki ga bo posredoval učitelju podaljšanega bivanja.

Ob prevzemu otroka starši/skrbniki počakate pred vhodom v šolo na varnostni razdalji. Prosimo, da po otroka pridete točno. Vašega otroka bo do vhoda pospremila dežurna oseba. 

Starše/skrbnike in otroke prosimo, da se pri odhodu domov ne zadržujete na šolskem igrišču in drugih površinah znotraj ograje šole.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok. Veselimo se ponovnega srečanja!

Koper, 12. 2. 2021                                                       

Andrej Mlinar, ravnatelj šole