PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, je mednarodna raziskava bralne pismenosti otrok v starosti okoli 10 let. Izvaja se v petletnih krogih. Prva raziskava PIRLS je bila izvedena leta 2001. Raziskavo vodi Mednarodni projektni center, ISC, na univerzi Boston College, ZDA.

PIRLS je eden od raziskovalnih projektov Mednarodne zveze za proučevanje učinkov izobraževanja, IEA.

Kaj merimo v PIRLS?

Z vprašalniki za učence, učitelje in ravnatelje zberemo informacije o dejavnikih, ki so povezani z doseganjem znanja. Podatke o reševanju nalog in poročila o dejavnikih povežemo med seboj. Med državami in znotraj Slovenije primerjamo bralne dosežke učencev in vpliv dejavnikov na te dosežke. Dejavnike in dosežke primerjamo z izsledki PIRLS iz prejšnjih let in jih prikažemo v obliki trendov. Pri čemer je potrebno poudariti, da je zagotovljena anonimnost prav vseh udeležencev raziskave. 

Katere države sodelujejo?

Raziskavo PIRLS lahko izvaja vsaka država članica IEA, vendar le po skupni mednarodni metodologiji, ki zagotavlja visoke standarde kvalitete zbiranja, analiziranja in poročanja o zbranih podatkih. Izhodišča in zasnovo raziskave sprejme skupščina IEA, ki jo sestavljajo predstavniki vseh držav članic.

Naša šola je bila izbrana v vzorec Mednarodne raziskave bralne pismenosti (IEA PIRLS 2022), ki jo v Sloveniji koordinira Pedagoški inštitut. 

Glavna faza raziskave, v katero smo bili izbrani, bo na šolah potekala predvidoma od sredine marca pa nekje do konca maja.

Dostopnost