Mednarodni projekt poteka že kar nekaj let. Naša partnerska šola je Osnovna šola Dr. Branimirja Markovića Ravna Gora iz Gorskega kotarja na Hrvaškem. Namen projekta je spodbujanje branja, razvijanje različnih vrst pismenosti, ustvarjalnosti in spoznavanje literarnih del hrvaške mladinske književnosti. V projekt so vključeni učenci četrtega in sedmega razreda, s katerimi glasno beremo izbrano delo. Ob branju učenci ustvarjajo in raziskujejo. Na koncu šolskega leta organiziramo enodnevno srečanje s hrvaškimi učenci in njihovimi mentorji, ki ga popestrimo s kulturnim programom in ogledom krajevnih znamenitosti.

Dostopnost