Osnovni namen Bralne pismenosti je dosegati višje ravni bralne pismenosti, predvsem na ravni glasnega branja, pisanja in branja z razumevanjem ter prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti.  Metoda dela je delo v manjših skupinah, kjer je frekvenca aktivne vključenosti posameznega učenca veliko večja.

Cilji in prednostne naloge:

 • povečati oz. izboljšati funkcionalno pismenost 
 • krepitev branja, pisanja
 • razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, osebnostnem in socialnem področju
 • razvijanje komunikacijskih veščin, tudi z upoštevanjem empatije 
 • razvijanje samoučinkovitosti
 • razvijanje sposobnosti za razumevanje in sporočanje v maternem jeziku
 • nadgraditi razumevanje in vrednotenje besedil (branje z razumevanjem)
 • spodbuditi kritično razmišljanje, domišljijo 
 • iz besedila razbrati bistvo
 • krepiti samostojnost pri obnovi in tvorjenju besedila
 • omogočanje lažjega pristopanja, izvajanja, reševanja nalog iz vsakdanjih situacij 
 • utrjevanje in pridobivanje temeljnih spretnosti pismenosti
 • dopolnjevanje osnovnega znanja in splošne poučenosti
 • posredno izboljšati dosežke pri NPZ in mednarodnih raziskavah (PIRLS, PISA)
Dostopnost