• V šolo prihajajo samo zdravi otroci, brez znakov akutne okužbe dihal in prebavil. V primeru bolezenskih znakov se starši/skrbniki posvetujejo z zdravnikom.
 • V šoli se samotestirajo vsi učenci/učenke, ki niso prebolevniki ali cepljeni. Samotestirajo se otroci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili polno cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev.
 • Učencu/učenki pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam/sama ali njegovi/njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenke/učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.
 • Starši/skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Pisno soglasje je v prilogi tega obvestila. Učenci natisnjen obrazec prejmejo tudi v šoli. Starše/skrbnike prosimo, da ga izpolnijo in preko svojega otroka oddajo razredničarki/razredniku do torka, 16.11.2021.
 • Učencem/učenkam, ki samotestiranja ne izvajajo skladno z odlokom (ne izpolnjujejo PCT pogoja, kot določeno), se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalni  zavodih. Ti učenci/učenke se skladno s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.
 • Učenci/učenke, ki izvajajo samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih (kolesarski izpit, šola v naravi, tečaj plavanje…).
 • Samotestiranje se opravlja trikrat tedensko: v ponedeljek, sredo in petek.
 • Samotestiranje bo potekalo vedno prvo šolsko uro posameznega oddelka. Samotestiranje v času predure izvedemo le, če je prisoten oddelek v celoti (tudi, če je razdeljen v dve skupini npr. pri tehniki ali gospodinjstvu).
 • Samotestiranje poteka v učilnicah, telovadnicah ali drugih prostorih po urniku učencev za prvo šolsko uro.
 • Učenke/učenci prinesejo v šolo svoje teste in papirnati robček (izpihovanje nosu) ali servieto.
 • Učitelj učencem pri samotestiranju ne sme pomagati in ni pristojen za ocenjevanje in poučevanje samotestiranja. Učenci opravijo samotestiranje SAMOSTOJNO! Ker pri mlajših učenci pri tem pričakujemo težave vas prosimo, da predhodno pogledate predstavitveni video in poskusite opraviti test doma. Povezava do videa: https://www.nijz.si/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29
 • Učenci/učenke ves čas nosijo maske. Masko odstranijo oziroma spustijo pod nos le za kratek čas, ko si izpihajo nos in s paličico vzamejo bris.
 • Po izvedenih postopkih samotestiranja test položijo na rob mize in počakajo na rezultat.
 • V primeru pozitivnega rezultata (razločna ali rahla testna črta) bo učitelj obvestil pooblaščeno   osebo   za   izvajanje   ukrepov   COVID-19 na šoli. Starši/skrbniki učenca/učenke bodo takoj obveščeni. Učenca/učenko bomo iz učilnice prijazno, s pomirjajočim pogovorom o nadaljnjem dogajanju, pospremili v prostor za izolacijo, kjer bo ob prisotnosti odrasle osebe počakal/počakala do prihoda  staršev oziroma do odhoda domov. Starše/skrbnike drugih otrok v oddelku, kjer se je pojavil pozitiven hitri test, bomo obvestili, naj bodo pozorni glede počutja svojih otrok.
 • Šola se bo za vse primere pozitivnih testov epidemiološko posvetovala z lokalno izpostavo NIJZ.
 • Ravnanje z odpadki: vso embalažo in vse ostale nastale odpadke (robčke, testne materiale) bomo pospravili v posebno vrečo, ki jo bomo odstranili iz učilnice ter z njo ravnali kot z nevarnim odpadkom.
 • Izjeme pri uporabi zaščitnih mask: Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza…) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom. Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.
Dostopnost