Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje  in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Z odlokom je zaostrila do sedaj veljavne ukrepe.

Odlok začne veljati 8. novembra 2021 razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati 15. novembra 2021.

Šole smo dolžne spoštovati in upoštevati odloke vlade in navodila MIZŠ. Starše prosim, da ste pri uvajanju sprememb strpni in nam pomagate, da bo pouk še naprej potekal nemoteno in varno.

Zaupajte delavcem šole, ki smo do sedaj dokazali, da Osnovna šola Antona Ukmarja Koper ni povzročala širitve epidemije COVID-a. O tem priča majhno število karanten oddelkov glede na druge slovenske šole in nobene ugotovljene nepravilnosti ob pogostih inšpekcijskih nadzorih. Velika večina staršev je odgovornih in svojih otrok ob znakih bolezni ne pošilja v šolo. Sodelovanje je dobro in zdi se, da se končno spet lahko posvečamo delu v obliki, ki smo jo poznali pred epidemijo.

Dejavnosti v šoli potekajo sproščeno, načrtujemo dogodke, dneve s posebno vsebino, šole v naravi,…Verjamem, da bo temu tako tudi naprej.

Seveda se ob branju odloka in okrožnice ministrstva tudi meni in drugim delavcem šole pojavljajo številna vprašanja na katera danes nimamo odgovora. Interpretacija zapisanih besed je včasih lahko dvoumna.

Verjamem, da bomo odgovore kmalu prejeli in vam jih posredovali.

Spremembe bomo uvajali otrokom primerno in ohranili pedagoški čut, ki bo omogočil postopno prilagajanje na nove zahteve Vlade RS.

V nadaljevanju besedila so kratko opisane vsebine novega odloka.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

POMEMBNE SPREMEMBE

  • VSTOPANJE V ŠOLO

Starši in druge osebe starejše od 12 let, lahko vstopajo v šolo Ie, če izpolnjujejo pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje, samotestiranje doma do 15.11.2021).

Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagajo z enim od dokazil.

Ne glede na navedeno PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati:

  1. osebam, ki so mlajše od 12 let,
  2. osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
  3. osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo učenca v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
  • UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 je obvezna za vse učence. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

  • SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Določila o samotestiranju učencev se začnejo uporabljati 15. novembra 2021.

Učencu in dijaku pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Testi se tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni. O poteku samotestiranja učencev vas bomo naknadno obvestili.

Dostopnost