Spoštovani,

pri vpisu v Osnovno šolo Antona Ukmarja Koper je svetovalna služba prevzela oz. zapisala osebne podatke učenca in njegovih staršev. Hranjenje in uporaba osebnih podatkov na Osnovni šoli Antona Ukmarja Koper sta skladni z zakoni, ki urejajo področje varstva podatkov. Zaradi točnosti podatkov vas vsako leto prosimo, da morebitne spremembe sproti sporočate razrednikom in svetovalni službi šole. Razredniki in svetovalna služba bodo vaše podatke v letošnji bazi ažurirali do 14. 10. 2021. Ob spremembah in novih vnosih boste na mail naslov ali telefon prejeli potrditveno sporočilo. Prosimo vas, da izpeljete potrditveni postopek. Ažurnost podatkov je izjemnega pomena za hitro in učinkovito komunikacijo šole s starši.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Dostopnost